Shkolla e Mesme

Aulona ofron shkollimin e të rinjve në gjuhën shqipe në të tre vitet e shkollës së mesme, sipas legjislacionit shqiptar. Regjistrimi kryhet përmes një procesi përzgjedhjeje që zhvillohet përmes një testi të brendshëm të shkollës. Programi mësimor mbështetet në programin publik shqiptar (përveç lëndëve me zgjedhje të lirë që përcaktohen sipas nevojave të nxënësve ku ne i japim mundesi cdo nxenesi te vendosi per veten e tij), por tekstet shqiptare plotësohen me materiale shtesë që synojnë të përmirësojnë cilësinë e lëndës.

Lajmerime

Njoftime

Njoftojme se ne date 2.07.2014 ora 18:30 - 20:00 behet shperndarja e deftesave nga klasa I-XII

Orari i Mësimit

Orët  CU CL Gjimnazi
E Para 800-845 800-845 800-845
E Dyta 845-930 845-930 845-930
E Treta Pushimi 935-1020 935-1020
Pushimi 800-845 1020-1045 1020-1045
E Katërta 800-845 1045-1130 1045-1130
E Pesta 800-845 1135-122 1135-1220
E Gjashta 800-845 1225-1310 1225-1310